Üksiknarkootikumi uriinitesti kasutusjuhend

KASUTUSJUHEND NARKOOTILISE AINE RIBATESTIGA TUVASTAMISEKS URIINIST

Narkotestide läbiviimise idee põhineb sellel, et hoida eemal Teie alluvaid, töötajaid, lapsi või perekonnaliikmeid narkootikumidest. Testid on kiired, täpsed ja neid on väga lihtne teha. Narkootikumid mõjutavad aju ja keha paljudel eri viisidel, ning see omakorda mõjutab töö tulemuslikkust ning tööohutust, isegi kui narkootilise aine tarvitamine toimub väljaspool tööaega. Tööandjana on Teil võimalus ja ka kohustus tagada teiste töötajate turvalisus, et uimasti tarvitaja ei kujutaks endast ohtu nii enda kui teiste tervisele. Kui Teie töötajal või perekonnaliikmel on uimastiprobleeme, peaksite tegema kõik endast oleneva, et julgustada neid otsima professionaalset abi. 

Sama kasutusjuhend kehtib järgmiste narkootiliste ainete tuvastamisele: Kokaiin, kanep, amfetamiin, 6-MAM, bensodiasepiinid (Xanax, Valium), kotiniin (nikotiin), metadoon, fentanüül, sünteetiline kanep K2, ketamiin, MDMA (Ecstasy), metamfetamiin, morfiin, opiaadid, tramadol. 

Testimise protseduurid: 

Testi võib läbi viia igal ajal. Ära kasuta aegunud testi või testi, mille pakend on juba avatud. 

Pange tähele! Et kodeiin on mitmete valuvaigistite koostisosa (näiteks Nurofen Plus ja Co-Codamol) - nende valuvaigistite tarvitamine võib anda positiivse tulemuse opiaatide testile (Heroiin). Soovitav on enne testimist küsida testitavalt isikult, kas ta tarbib mõnda arsti poolt välja kirjutatud retseptiravimit meditsiinilistel põhjustel. 

Avage fooliumkotike vahetult enne testi tegemist. 
Võtke puhtasse anumasse uriiniproov. Kastke testi imav osa ettevaatlikult uriini sisse jälgides, et Te ei ületa maksimum joont.
Laske uriinil imada 10-15 sekundit. 

Peale 15 sekundit asetage riba horisontaalsele puhtale siledale pinnale. 

Negatiivseid tulemusi saab lugeda niipea, kui nad testiaknasse ilmuvad. 
Positiivseid tulemusi tuleb lugeda vähemalt 5 minuti jooksul peale testi uriinist eemaldamist. 
Kõiki tulemusi tuleks lugeda vähemalt 10 minuti jooksul. Hilisem lugemine ei pruugi enam anda tõeseid andmeid. Kui testaknas C näete joont ja testaknas T joont ei ilmu 10 minuti jooksul on test positiivne. 

Erinevad narkootilised ained on tuvastatavad erineval ajaperioodil peale kasutamist. Vt. alljärgnevat tabelit. 
Pane tähele, et ribatest mida olete ostnud tuvastab vaid antud aine kasutamist järgneva ajaperioodi sees - mitte kõiki tabelis välja toodud aineid. 

              Nimi  Testimise piirmäär
(ng/ml kohta) 
 Narkootilise aine pikk nimetus    Ligikaudne tuvastatav aeg peale kasutamist 
 6-MAM (Heroiin)  10 6-monoatsetüülmorfiin  2-8 tundi 
 Amfetamiin (Speed)     1000 Amfetamiin  2-6 päeva 
 Xanax, Valium, Bensod    300  Bensodiasepiinid    2-14 päeva 
 Kokaiin (Crack)   100   Kokaiin  2-5 päeva 
 Nikotiin    200  Kotiniin  2-5 päeva
 EDDP Metadoon  300 Metadoon   2-4 päeva 
 Fentanüül 20 Fentanüül  2-5 päeva
 K2 50 Sünteetiline kanep  1-3 päeva
 Ketamiin     1000  Ketamiin  2-5 päeva 
 LSD 20 Lüsergiidhappe dietüülamiid  1-2 päeva 
 MDMA (Ecstasy)   500  Metüleendioksümetamfetamiin   2-6 päeva
 Metamfetamiin (Ice, Meta)    1000   Metamfetamiin   2-6 päeva
 Morfin 300  Morfiin 2-5 päeva 
 Heroiin   2000 Opiaadid   2-5 päeva 
THC (Kanep) 20 Marihuaana Tavakasutus 2-14 päeva, tihe -30 päeva
Tramadol 100 Tramadol 1-3 päeva